MATRÍCULA SETEMBRE-OCTUBRE

TERMINIS DE MATRICULACIÓ:

Del 10 al 17 de setembre: ANTICS alumnes dels cursos d’A2, B1 i B2.2 aprovats a la convocatòria ordinària de setembre i alumnes dels cursos d’A1, B2.1 i C1.1 no avaluats al juny.

Del 21 al 29 de setembre: NOUS alumnes admesos a la preinscripció de setembre.

Del 14 al 16 d’octubre: ANTICS ALUMNES DE TOTS ELS IDIOMES I NIVELLS aprovats tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària.

DOCUMENTS DE MATRICULACIÓ:

Si no estàs segur del curs al qual t’has de matricular, consulta AQUÍ.

INFO MATRÍCULA ANTICS ALUMNES 2020-21-SETEMBRE 

INFO MATRÍCULA NOUS ALUMNES 2020-21

INFO MATRÍCULA ANTICS ALUMNES 2020-21-OCTUBRE

PAGAMENT TAXES MATRÍCULA

INSTRUCCIONS PER FINALITZAR PAGAMENT

DRETS D’IMATGE I VEU MENORS / ADULTS

OFERTA D’IDIOMES I NIVELLS 20-21

HORARIS GRUPS I AULES 2020-2021

CERTIFICATS RECONEGUTS ACREDITACIÓ COMPETÈNCIES

LLISTAT D’ALUMNAT PREINSCRIT ADMÈS

RESULTATS PROVES D’ANIVELLACIÓ SETEMBRE ALEMANY I FRANCÈS

HORARI PROVES CERTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Aquí podràs consultar l’horari de les proves de certificació orals* i escrites d’ALEMANY, ANGLÈS i FRANCÈS, per a la convocatòria ORDINÀRIA de setembre de 2020.

També hi trobaràs les dates de publicació de notes i revisió d’exàmens.

*Proves orals només per l’alumnat lliure.

L’horari de les proves de la convocatòria extraordinària (alumnat oficial i lliure) es publicarà més endavant.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PROVES CERTIFICACIÓ- HORARI

Es podrà presentar a la convocatòria EXTRAORDINÀRIA l’alumnat que no s’hagi presentat a la convocatòria ordinària, que hagi suspès una o algunes parts o que vulgui pujar nota en una o algunes parts per certificar, sempre que hagi tret menys d’un 6,5 (Aclariments avaluació)

Aquí podràs consultar l’horari de les proves de certificació orals i escrites d’ALEMANY, ANGLÈS i FRANCÈS, per a la convocatòria EXTRAORDINÀRIA de setembre-octubre de 2020.

També hi trobaràs les dates de publicació de notes i revisió d’exàmens.

AQUÍ trobaràs l’horari de les proves orals i escrites dels cursos d’avaluació contínua (Bàsic A1, Intermedi B2.1 i Avançat C1.1) de tots els idiomes.