CALENDARI EXÀMENS ORALS MAIG/JUNY 2020

 

Aquest és el CALENDARI de les proves orals de certificació de l’avaluació ordinària de l’alumnat oficial presencial i l’alumnat d’EOIES d’anglès. També hi trobareu les dates de publicació de notes.

Les proves orals de l’alumnat d’EOIES d’Alemany A1 tindran lloc el dia 8 de juny, en horari de matí, segons l’ordre acordat amb la professora.

Totes les proves es faran telemàticament.