HORARI PROVES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Es podrà presentar a la convocatòria EXTRAORDINÀRIA l’alumnat que no s’hagi presentat a la convocatòria ordinària, que hagi suspès una o algunes parts o que vulgui pujar nota en una o algunes parts per certificar, sempre que hagi tret menys d’un 6,5 (Aclariments avaluació)

Aquí podràs consultar l’horari de les proves de certificació orals i escrites d’ALEMANY, ANGLÈS i FRANCÈS, per a la convocatòria EXTRAORDINÀRIA de setembre-octubre de 2020.

També hi trobaràs les dates de publicació de notes i revisió d’exàmens.

AQUÍ trobaràs l’horari de les proves orals i escrites dels cursos d’avaluació contínua (Bàsic A1, Intermedi B2.1 i Avançat C1.1) de tots els idiomes.