EOIES

PROGRAMA EOIES

Convocatòria programa EOIES curs 2018-19

Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES adscrits a l’EOI Ciutadella i nombre de grups per idioma.

Calendari programa EOIES 2018-2019

Proves d’anivellació

Activitats culturals

Et convidem a participar en el tercer concurs de fotografia/ il·lustració / fotomuntatge de l’EOI Ciutadella. Més informació.

Models d’exàmens

Anglès

Nivells de certificació:

Altres nivells:

Alemany

Calendari d’exàmens maig-juny 2019
  • Anglès Intermedi 1: 9 de maig a les 16h (a l’IES)
  • Anglès Intermedi 2: 22 de maig a les 16h (a l’EOI)
  • Anglès Avançat 2: 23 de maig a les 16h (a l’EOI)
  • Alemany Bàsic A1: 20 de maig a les 17h (a l’IES)

Calendari d’exàmens setembre 2019

  • Anglès Intermedi 1: Dilluns, 9 de setembre de 2019, a les 16h
  • Anglès Intermedi 2: Dimarts, 3 de setembre de 2019, a les 16h
  • Anglès Avançat 2: Dimecres, 4 de setembre de 2019, a les 16h

INFORMACIÓ IMPORTANT:  L’alumnat només s’ha de presentar a la/les part/s que tingui suspeses.  L’alumnat ha de ser al centre 10 minuts abans de l’inici de la prova que hagi de fer i ha de portar el DNI/NIE original.

Tant l’examen escrit com l’oral es farà a l’EOI Ciutadella.

Consulta aquí l’horari de cada part dels exàmens

Convocatòria matrícula EOIES curs 2018-19

La matrícula per a la realització de les proves s’ha de fer en el període comprès entre els dies 22 de gener i 5 de febrer, ambdós inclosos, estant el dia 5 de febrer el darrer dia també per entregar tota la documentació.