EOIES

PROGRAMA EOIES

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d’Idiomes. Poden participar-hi els alumnes de 4t curs de l’ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat.

Amb aquest programa es pretén potenciar l’aprenentatge de francès, anglès i alemany i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial.

Més informació general del Programa EOIES

Pàgina Conselleria

NOVETATS:

  • Prova d’anivellació d’anglès: del 15 al 28 d’octubre de 2021. Accediu aquí a la prova en línia.
  • Llistat definitiu de centres admesos curs 2021-22
  • Presentació de sol·licituds de participació al Programa EOIES pel curs 2021-22: del 16 al 23 de setembre 2021.
  • Calendari dels processos del Programa EOIES pel curs 2021-22: