EOIES

PROGRAMA EOIES

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d’Idiomes. Poden participar-hi els alumnes de 4t curs de l’ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat.

Amb aquest programa es pretén potenciar l’aprenentatge de francès, anglès i alemany i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial.

NOVETATS

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 10 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2019-20

DOCUMENTS IMPORTANTS

Pàgina EOIES Conselleria

Resolució convocatòria i annexos programa EOIES 2019-20

Sol·licitud de participació l EOIES 2019-20

Sol·licitud participació II EOIES 2019-20

Full informatiu nou Pla d’Estudis EOI

Calendari programa EOIES 2019-2020

*El període d’introducció de les dades dels alumnes dins el GESTIB és des del 29 d’octubre fins al 20 de novembre.

Llistat definitiu de centres admesos al Programa EOIES 2019-2020

Proves d’anivellació 2019-2020

El termini de la prova d’anivellació d’anglès és de dia 7 a dia 21 d’octubre.

Activitats culturals 2019-2020

Et convidem a participar en el 4t concurs de fotografia/ il·lustració / fotomuntatge de l’EOI Ciutadella. Més informació.

Models d’exàmens 2019-20

Per determinar

Calendari d’exàmens maig-juny 2020

Per determinar

Calendari d’exàmens setembre 2019

Per determinar