Benvinguts a l’EOI de Ciutadella

Presentació

L’EOI de Ciutadella és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d’idiomes per a adults. Va ser creada pel decret 17/2014 de 28 de març (BOIB núm. 43, 29-03-2014), però fins a aleshores ja funcionava com a extensió de la de Maó des del curs 1999-2000.

On som?

Carrer Mallorca, 67 – Porta B, 1r pis
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971381742

Email: info@eoiciutadella.com

Horari d’atenció al públic

L’atenció presencial serà possible només amb cita prèvia.

Contacto: info@eoiciutadella.com / 971 38 17 42

Horari de l’administració durant el curs: 

  • De dilluns a dijous, de 15.30 a 19.30h
  • Divendres, de 11 a 13.30h

Horari d’atenció de l’equip directiu

Curs 2019-20

DIRECTORA: Glòria Pascual Vivó- Dimecres, 18.00-19.00h i dijous, 12.00-13.00h
CAP D’ESTUDIS: Carolina Tarlowski Arguimbau- Dilluns, 18:15-19.15h i dijous, 18.00-19.00h
SECRETÀRIA: Dolores Domínguez Bernal- Dimarts, de 10.30 – 11.30 h i dimecres, 18.30-19.30h

Consell Escolar pel bienni 2018-2020

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

La composició del Consell Escolar de l’EOI de Ciutadella per al bienni 2018-2020 continua pel curs 2020-21 i és la següent:

Presidenta: Glòria Pascual Vivó

Cap d’estudis: Raquel Marcos Sánchez

Secretària: Dolores Domínguez Bernal

Alumnat:

  • Pendent de publicar

PAS:

  • Carme Rosselló Martí, administrativa

Representant Ajuntament de Ciutadella:

  • Maria Gràcia Mercadal Marquès (Vocal titular)
  • Pere Fiol Benejam (Vocal suplent)

Calendari

CALENDARI ESCOLAR 2020-21

Oferta Educativa

A l’EOI Ciutadella oferim cursos anuals que comencen a l’octubre i acaben al juny. No feim cursos d’estiu. L’oferta educativa pel curs 2020-21 és la següent:

Curs 2020-21

ALEMANY Bàsic A1, Bàsic A2 i Intermedi B2.2
ANGLÈS Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2
ANGLÈS THAT’S ENGLISH
FRANCÈS Bàsic A1,  Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2.2

Documentació de centre

Aquí podeu trobar alguns dels documents més rellevants del centre:

PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE DE DIRECCIÓ

PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE  (En procés d’actualització)

Pla d’estudis

REGULACIÓ PLA D’ESTUDIS

A partir del curs 2019-2020 el nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 1041/2017, s’implantarà per complet en tots els idiomes i nivells impartits en les EOI de les Illes Balears.

Organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020

Correspondència entre diferents cursos dels plans d’estudis fins a 2006
Correspondència entre diferents cursos dels plans d’estudis a partir de 2006