Benvinguts a l’EOI de Ciutadella

Presentació

L’EOI de Ciutadella és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d’idiomes per a adults. Va ser creada pel decret 17/2014 de 28 de març (BOIB núm. 43, 29-03-2014), però fins a aleshores ja funcionava com a extensió de la de Maó des del curs 1999-2000.

On som?

Carrer Mallorca, 67 – Porta B, 1r pis
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971381742

Email: info@eoiciutadella.com

Horari d’atenció al públic

Contacto: info@eoiciutadella.com / 971 38 17 42

  • Horari de dilluns a dijous, de 15:30 a 19:30 h
  • Horari de divendres, de 10:30 a 13:30h

Horari d’atenció de l’equip directiu

Curs 2022-23

DIRECTORA: Dolores Domínguez Bernal- Dilluns, 18.30-19.30h i dimarts, de 10.30 – 11.30 h
CAP D’ESTUDIS: Glòria Pascual Vivó- Dimecres, 18.00-19.00h i dijous, 12.00-13.00h
SECRETÀRIA: Sandra Villena Monroy- Dilluns, 18.15-19.15 h i dijous, 18.00-19.00 h

Horari d’atenció als alumnes

Curs 2022-23

Consell Escolar 2022

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

La composició del Consell Escolar de l’EOI de Ciutadella pel 2022 és la següent:

Presidenta: Dolores Domínguez Bernal

Cap d’estudis: Glòria Pascual Vivó 

Secretària: Sandra Villena Monroy

Alumnat:

  • MADAÍ MAMANI RAMOS ( Alemany, Intermedi B1)

Professorat:

  • Tomeu Al·lès
  • Guadalupe Martínez
  • Llorenç Moll
  • Carolina Tarlowski
  • Adolf Cleofe

PAS:

  • Margarita Gomila

Representant Ajuntament de Ciutadella:

  • Maria Gràcia Mercadal Marquès (Vocal titular)

Calendari

CALENDARI ESCOLAR 2022-23

Oferta Educativa

A l’EOI Ciutadella oferim cursos anuals que comencen a l’octubre i acaben al juny. No feim cursos d’estiu. L’oferta educativa pel curs 2022-23 és la següent:

ALEMANY Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2.1
ANGLÈS Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2
ANGLÈS THAT’S ENGLISH! Enguany no oferim cap grup de That’s English!
FRANCÈS Bàsic A1,  Bàsic A2 i Intermedi B1

Documentació de centre

Aquí podeu trobar alguns dels documents més rellevants del centre:

PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE DE DIRECCIÓ

PLA DE CONTINGÈNCIA 2021-22 EOI CIUTADELLA

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE I ROF

Pla d’estudis

REGULACIÓ PLA D’ESTUDIS

A partir del curs 2019-2020 el nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 1041/2017, s’implantarà per complet en tots els idiomes i nivells impartits en les EOI de les Illes Balears.

Organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020

Correspondència entre diferents cursos dels plans d’estudis fins a 2006
Correspondència entre diferents cursos dels plans d’estudis a partir de 2006