exàmens

Informació proves de certificació

Aquí trobaràs informació sobre les proves de certificació, així com models de proves de tots els idiomes i nivells.

CALENDARI PROVES CERTIFICACIÓ JUNY 2023 

CALENDARI PROVES CERTIFICACIÓ SETEMBRE 2023 

Horaris de les proves de certificació de maig / juny 2023

Horaris de les proves de certificació de setembre 2023 

Horaris exàmens cursos avaluació contínua- setembre 2023 

Informació avaluació curs 2022-23

Resolució avaluació 4 de novembre de 2022

Resum avaluació cursos certificació (A2, B1, B2.2, C1.2)

Resum avaluació cursos NO certificació (A1, B2.1, C1.1)

Some tips for the A2B1B2 and C1 exams.

Consulta de notes i expedient

SI TENS contrasenya personal, segueix aquests passos:

1- Connecta’t a CentrosNET amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX), la teva contrasenya (DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra) i la teva contrasenya personal. Així entraràs al teu expedient, on podràs consultar informació diversa.

2- Clica a la pestanya “Historial” i damunt “Destreses/Avaluacions” i podràs veure les teves notes.

SI NO RECORDES la teva contrasenya personal, segueix aquests passos:

1- Connecta’t a CentrosNET amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX) i la teva contrasenya (DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra). Deixa la tercera casella buida.

2- Clica a «Recordar contraseña».

3- A la pantalla que sortirà, hauràs d’escriure el teu DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra i clicar «Enviar».

4- Rebràs un missatge al teu correu electrònic amb les instruccions per a l’activació  de la contrasenya personal. Després, al teu mail, només hauràs de clicar sobre l’enllaç i crear una nova contrasenya personal.

5- Finalment, podràs accedir a CentrosNET emplenant els tres camps (Usuari,  Contrasenya i  Contrasenya personal!). Una vegada hagis ingressat a CentrosNET, podràs consultar les teves notes clicant a la pestanya “Historial” i damunt “Destreses/Avaluacions”.

SI NO TENS contrasenya personal, segueix aquests passos:

1- Connecta’t a CentrosNET amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX) i la teva contrasenya (DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra). Deixa la tercera casella buida i clica «Entrar».

2- Escriu la teva contrasenya i clica «Enviar».

3- Rebràs un missatge al teu correu electrònic amb les instruccions per a l’activació  de la contrasenya personal (només hauràs de clicar sobre l’enllaç i crear una contrasenya personal).

4- Finalment, ja tens la contrasenya personal creada i podràs accedir a CentrosNET emplenant els tres camps (Usuari,  Contrasenya i  Contrasenya personal!). consultar les teves notes. Una vegada hagis ingressat a CentrosNET, ja podràs consultar les teves notes clicant a la pestanya “Historial” i damunt “Destreses/Avaluacions”.

 

Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques.

    • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI de Ciutadella o per correu electrònic en els següents terminis: –En el cas dels alumnes oficials (presencials i EOIES), no més tard del 30 d’abril . -En el cas dels alumnes lliures, en el moment de formalitzar la matrícula.
    • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
    • Totes les sol·licituds s’han d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
    • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI de Ciutadella comunicarà per escrit (normalment correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.

 

(Clica damunt el pòster per ampliar la imatge)

Informació sobre les adaptacions de les Proves de certificació  2022-23 per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials. Annex 3 

 

Sol·licitud de revisió de les qualificacions

Juntament amb la publicació dels horaris dels exàmens a la pàgina web, es publica una data i hora de revisió perquè l’alumnat que vulgui pugui veure el seu examen corregit i demanar els dubtes que tingui sobre les correccions fetes.

Si, després de veure el seu examen, l’alumne no està d’acord amb la nota, tindrà la possibilitat de demanar revisió de les qualificacions al departament, emplenant el formulari corresponent.

Instruccions per sol·licitar la revisió de les qualificacions

Instruccions complementàries per sol·licitar la revisió de les qualificacions

En el cas que, després del procés de revisió en el centre, persisteixi el desacord amb la qualificació final, l’alumne podrà interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.