exàmens

Informació proves de certificació

Aquí trobaràs informació sobre les proves de certificació, així com models de proves de tots els idiomes i nivells.

Horaris proves certificació setembre 2021

Horaris exàmens cursos avaluació contínua- setembre 2021

Horaris proves certificació de juny 2021

Calendari proves ordinàries de certificació, juny 2021

Calendari proves extraordinàries de certificació, setembre 2021 

Informació avaluació curs 2020-21

Normativa: Resolució avaluació

Resum avaluació cursos certificació (A2, B1, B2.2, C1.2)

Resum avaluació cursos no certificació (A1, B2.1, C1.1)

Consulta de notes i expedient

SI TENS contrasenya personal, segueix aquests passos:

1- Connecta’t a CentrosNET amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX), la teva contrasenya (DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra) i la teva contrasenya personal. Així entraràs al teu expedient, on podràs consultar informació diversa.

2- Clica a la pestanya “Historial” i damunt “Destreses/Avaluacions” i podràs veure les teves notes.

SI NO RECORDES la teva contrasenya personal, segueix aquests passos:

1- Connecta’t a CentrosNET amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX) i la teva contrasenya (DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra). Deixa la tercera casella buida.

2- Clica a «Recordar contraseña».

3- A la pantalla que sortirà, hauràs d’escriure el teu DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra i clicar «Enviar».

4- Rebràs un missatge al teu correu electrònic amb les instruccions per a l’activació  de la contrasenya personal. Després, al teu mail, només hauràs de clicar sobre l’enllaç i crear una nova contrasenya personal.

5- Finalment, podràs accedir a CentrosNET emplenant els tres camps (Usuari,  Contrasenya i  Contrasenya personal!). Una vegada hagis ingressat a CentrosNET, podràs consultar les teves notes clicant a la pestanya “Historial” i damunt “Destreses/Avaluacions”.

SI NO TENS contrasenya personal, segueix aquests passos:

1- Connecta’t a CentrosNET amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX) i la teva contrasenya (DNI sense lletra o NIE sense la darrera lletra). Deixa la tercera casella buida i clica «Entrar».

2- Escriu la teva contrasenya i clica «Enviar».

3- Rebràs un missatge al teu correu electrònic amb les instruccions per a l’activació  de la contrasenya personal (només hauràs de clicar sobre l’enllaç i crear una contrasenya personal).

4- Finalment, ja tens la contrasenya personal creada i podràs accedir a CentrosNET emplenant els tres camps (Usuari,  Contrasenya i  Contrasenya personal!). consultar les teves notes. Una vegada hagis ingressat a CentrosNET, ja podràs consultar les teves notes clicant a la pestanya “Historial” i damunt “Destreses/Avaluacions”.

 

Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques.

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI de Ciutadella en els següents terminis: – en el cas dels alumnes oficials amb 20 dies d’antelació a la data d’inici del període d’exàmens. En el cas dels alumnes lliures, no més tard de la data que estableix en BOIB en la convocatòria de matrícula de les proves de certificació (normalment abans de la fi del mes de març)
  • S’ha de descarregar i omplir aquesta solicitud que es presentarà a l’EOI de Ciutadella.
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • Totes les sol·licituds s’han d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • L’EOI de Ciutadella comunicarà per escrit (normalment correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.

Informació sobre les adaptacions de les Proves de certificació  2020-21 per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials. Annex 4

Sol·licitud de revisió de les qualificacions

Instruccions per sol·licitar la revisió de les qualificacions

Instruccions complementàries per sol·licitar la revisió de les qualificacions

Model de sol·licitud de revisió de les qualificacions

Model de recurs d’alçada