anglès

 La informació d’aquesta pàgina s’actualitzarà al setembre

Programació

Programació-Nivell-Bàsic

Programació-Nivell-Intermedi

Programació-Nivell-Avançat

Programació-Nivell-C1
 

Llibres de text curs 2017-18

Bàsic 1:         

English File Elementary (3rd. ed.): Student’sbook + PrintedWorkbookwithKey + Online SkillsPractice. ISBN 9780194598910 (Oxford University Press)

Bàsic 2:         

 English File Pre-Intermediate (3rd ed.): Student’sBook + PrintedWorkbookwithKey + Online SkillsPractice. ISBN: 9780194598934(Oxford University Press)

Intermedi 1:              

English File Intermediate (3rd ed.): Student’sBook + WorkbookWithKey Pack. (3rd Edition) ISBN: 978-0-19-4519915 (Oxford University Press)

Intermedi 2:              

GoldPre-firstCoursebookandCD-Rom Pack ISBN: 9781447909446 + Workbook ISBN: 978- 1-4479-0725-1 (Pearson)

Avançat 1:                

-English File 3rd Edition Upper-Intermediate (Student’s book + Workbook+key – Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-455844-0

Avançat 2:                

-Outcomes Upper Intermediate – Student’s book(Cengage Learning) ISBN 978130509338-6 (NOU!)

C1:                 

– Ready for Advanced 3rd Edition Student’s Book Packincluding AudioandMcMillanpractice Online(withoutanswerkey) / ISBN: 9780230463677 / MacMillan+Workbookwithanswerkey/ ISBN: 9780230463608

 

Recursos online

 

EOIES

Convocatòria EOIES 2017-18

Prova de nivell online