Matrícula setembre curs 2015 – 16

windows-live-messengerLa matrícula de tots els idiomes Alemany, Anglès, Francès i Rus es farà de manera
presencial, del 7 al 30 de setembre

Horari de secretaria: de dilluns a dijous de 16 a 20h i els divendres de 9 a 14h,  EXCEPTE els dies 17, 21 i 24, 28 i 29  en què l’horari serà al matí de 9 a 14h

Procediment de matrícula

  1. Reservar plaça a la secretaria de l’escola
  2. Fer el pagament de les taxes de matrícula a http://www.atib.es

Tutorial pagament taxes: Tutorial-per-fer-el-pagament-online-nous-alumnes-2015-16

Informació taxes: Taxes-matrícula 15-16

  1. Lliurar la documentació següent a la secretaria de l’escola:
  • Justificant de pagament de l’ATIB
  • Fotografia de carnet (només nous alumnes)
  • Quota material escolar: 5 Euros en efectiu
  • Família nombrosa: se n’haurà de presentar el carnet actualitzat (original i fotocòpia).
  • En situació d’atur: Informe de període ininterromput en situació d’atur (amb data, com a màxim, 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula), sempre que s’acrediti aquesta situació en el moment de la matrícula.

PROVES D’ANIVELLAMENT: 18 de setembre  (apuntar-se abans a la secretaria de l’escola)

HORARIS 15-16_llistat

INICI DE CURS: 

1 d’octubre (grups de dimarts i dijous)HORARIS 15-16_llistat HORARIS 15-16_llistat

5 d’octubre (grups de dilluns i dimecres)