PROVES D’ANIVELLACIÓ

Prova d’anivellació per la matrícula de darreres vacants.

-Francès (Presencial): 16 d’octubre a les 17 h. Aula 4

-Alemany (Presencial): 16 d’octubre a les 18 h. Aula 1

Cal contactar amb secretaria per correu electrònic o telèfon abans de fer la prova presencial.

–Anglès (Online): 16 d’octubre, des de les 7 fins a les 23.59h. (Només es podrà fer aquesta prova aquest dia i en aquest horari i no has de contactar amb secretaria).