RESULTAT DEL SORTEIG PER ESTABLIR L’ORDRE D’ADMISSIÓ

 

Resultat del sorteig de les lletres per establir l’ordre d’admissió a les Escoles Oficials calender_doned’Idiomes de les Illes Balears curs 2015-2016: H T

5 de juny: Publicació de les llistes provisionals de les persones admeses i en llista d’espera

19 de juny: Publicació de les llistes definitives de les persones admeses i en llista d’espera