SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS LECTIVES PRESENCIALS

Les activitats lectives presencials es suspenen durant 15 dies naturals a partir de dilluns, dia 16, segons instruccions de la Conselleria, i el Centre romandrà tancat al públic.

Durant aquest temps, el professorat de l’EOI Ciutadella farà les seves tasques d’ensenyament a través de les eines telemàtiques de què disposem per tal que l’evolució de l’aprenentatge no es vegi afectada. Així, cada professor es posarà en contacte amb l’alumnat a través de Google Classroom, mail, blogs o whatsapp.

Per una altra banda, l’entrega de documents de matrícula es farà telemàticament al mail info@eoiciutadella.com