that’s English

MATRÍCULA CURS 2017-18

De 11 setembre a 20 octubre (presencial o telemàtica)

Informació matrícula: Info matrícula TE 2017-18

Matrícula ONLINE

INICI DE CURS:  16 d’octubre

Horari d’atenció al públic:

Consultau sempre l’horari d’atenció al públic al següent enllaç

Correu de contacte: eoi.ciutadella@thatsenglish.com
Tel: 971381742 / Fax 971481922
Podeu trobar més informació al web www.thatsenglish.com

PROVA DE NIVELL ONLINE

En aquest enllaç podeu fer la prova de nivell per després matricular-vos.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  el mateix dia o al dia següent de la matriculació online:

  • Fotocòpia DNI i 1 fotografia de carnet.

  • Família nombrosa: s’haurà de presentar el carnet actualitzat (original i fotocòpia).
  • Certificat de funcionari de carrera, funcionari interí o personal laboral en actiu de centres públics d’ensenyament.
  • Certificat de discapacitat superior al 33%.
  • Títol de batxillerat o prova de nivell, excepte els alumnes que es matriculin a Bàsic 1.

IMPORTANT

Si un alumne no pot formalitzar la matrícula el dia indicat, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
Una vegada formalitzada la matrícula només es tindrà dret a la devolució de la taxa quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
Els alumnes de That’s English no tenen accés directe als estudis presencials de l’Escola Oficial d’Idiomes.
* La matrícula es farà exclusivament  per al nivell acreditat: certificat o prova de valoració inicial (VIA) a l’enllaç següent: prova anivellació

PREUS I DESCOMPTES

Matrícula ordinària: 182€
Alumne repetidor: 91€
Funcionari de carrera, funcionari interí o personal laboral en actiu de centres públics d’ensenyament: 91€
Família nombrosa general: 91€
Família nombrosa especial: 0€
Víctimes del terrorisme: 0€
Discapacitat superior al 33%, discapacitat  total o gran invalidesa: 0€
Unitat familiar: 91€

Més informació a That’s English

Resolució instruccions That’s English 2017-18: TE_17-18_En català    TE_17-18_En castellà

Horari tutories Curs 2017-18

 

    NIVELL         MÒDUL TUTORA HORARI PRESENCIAL    AULA                 EMAIL
 BÀSIC 1  1 i 2
 BÀSIC  2  3 i 4
INTERMEDI 1  5 i 6 
 
INTERMEDI 2  7 i 8

CALENDARI EXÀMENS

 

 

CRITERIS AVALUACIÓ THAT’S ENGLISH

DESCRIPCIÓ EXÀMENS THAT’S ENGLISH